Flödesmätning

Samtidig mätning och registrering av inkommande och bräddat vatten – Flöde i öppna rännor och skibord

– Beräkna massbalans och riktvärden genom att mäta och registrera inkommande och utgående vattenflöde. – Mät och dokumentera bräddningar av obehandlat eller delvis behandlat vatten.

Neddoppningsgivare FLX för mätning av flödet som funktion av nivån i öppna kanaler.

Provtagning

Bra provtagning utan smutsig provkopp – COW

Inkommande avloppsvatten innehåller löst och partikulärt material. Ett representativt prov förutsätter att provtagaren klarar att ta upp såväl stora som små, lätta som tunga partiklar. Vid höga uppfordringshöjder, 3-6 meter, riskerar man att tyngre partiklar eller flockar sedimenterar i sugslangen och att provet därför inte blir representativt.

Vid uppfordringshöjder som överstiger 3 meter, i pumpgropar etc., väljer man i menyn på provtagare COW funktionen ”förspänt vakuum”. Provtagningskoppen kommer då att evakueras innan ventilen till uppfordringsslangen öppnas. Uppehållstiden i slangen minimeras och man undviker sedimentering.

Den inbyggda rengöringsautomatiken i COW hindrar biohud och fettbeläggningar att byggas upp och under- lättar manuell rengöring.

Provförvaring

Säker kylförvaring av prov i krävande miljöer med kylskåp WS 312 och WS 316

Reglerna för provtagning och provförvaring föreskriver att provuppsamlingskärlet förvaras vid högst +4 grader under provtagningsperioden. Kylskåp WS 312/WS 316 är helt tillverkade i rostfritt stål vilket gör skåpet motståndskraftigt mot svavelväte och fukt. Kylskåpen har kapslingsklass IP 44 och möter de krav som Elsäkerhetsverket ställer på kapsling på utrustning som finns placerad i våtutrymmen.

Tidigare användes vanligtvis vita standardkylskåp. De fyller inte dagens krav angående komponenter och angrips av svavelväte och korrosion, vilket äventyrar funktion och personsäkerhet.