Cerlic Controls

Tillverkare och leverantör av kvalitativa mätare för
slamhalt, susphalt, syre, pH/redox, nivå och flöde.

Cerlic Controls är ett Sverigebaserat företag specialiserat på optiska sensorer för övervakning av TSS, DO. CEC övervakar också pH, ORP och många andra parametrar.
Vi strävar efter att tillhandahålla instrument av högsta kvalitet för vattenbehandling, avloppsvattenbehandling, industrivatten och annan vattenkvalitetsövervakning.