Backspolning av filter – Susphaltsmätning på backspolningsvatten

Sandfilter behöver backspolas med jämna mellanrum för att inte sätta igen. Hur ofta kan variera på grund av variationer i belastningen och med årstiderna. Ofta spolar man lite extra för att vara säker på att sandfiltret är återställt. Undvik denna extra spolning med CTX 20/50 , som mäter susphalten på vattnet som använts till backspolningen.

Mätningen visar hur rent backspolningsvattnet är under spolningen. När susphalten i vattnet börjar sjunka till en förinställd, låg nivå stänger man av spolningen och återgår till drift. Därigenom styrs backspolningen efter rengöringsbehov och inte efter en förinställd spoltid. Det leder till sparade, renade vattenmängder för backspolning, reducerad drifttid på pumparna och sparade kostnader.