Försäljning av Cerlics instrument sker via egna anställda säljare med hög teknisk kompetens.

Förutom hjälp med installationer och drifttagning av instrumenten utbildar vi även driftoperatörer i handhavande och underhåll.

För att lättare kunna hjälpa till att välja rätt utrustning till våra kunders applikationer har vi tagit fram ett antal applikationsformulär.

Välj applikation i listan och fyll i de uppgifter vi ber om så återkommer en säljare för vidare diskussioner.


Dokumentnamn Tillgängliga språk
Applikationsformulär Koncentrationsmätning Sverige England
Applikationsformulär Syrehaltsmätning Sverige England
Applikationsformulär pH-mätning Sverige England
Applikationsformulär Slamnivåmätning Sverige England
Applikationsformulär Susphaltsmätning Sverige England
Applikationsformulär Slamhaltsmätning Sverige England
Applikationsformulär Susphaltsmätning på rökgaskondensat Sverige
Applikationsformulär Vattenprovtagning Sverige England

Övrig dokumentation, ritningar m.m. finner du i vårt dokumentarkiv.