Styrning av retention på pappersmaskin

Stabilisering av koncentrationen i inloppslåda och virabakvatten är viktigt för att få jämn papperskvalitet, färre banbrott och minskad förbrukning av retentionskemikalier.

Till detta ändamål kan Cerlic erbjuda sina optiska givare CTXP 03/25 för totalkoncentration, alternativt CTXP 03/25 för totalkoncentration samt askhalt. Givarna som är lätta att kalibrera och kräver minimalt underhåll, kan i fabriken styrsystem enkelt användas för beräkning och styrning av retentionen.

Läs mer om Hallstas applikation(PDF)