Koncentrationsstyrning utskottssupplösare

För att styra koncentrationen ut från giljotinupplösaren har Cerlic optiska koncentrationsgivare CTXIL 20/70-SE installerats på pump-ledningen. Från givarhuvudet överförs signalen till elektronikenheten som monterats på en vibrationsfri plats. Koncentrationsregulatorn styr spädvattenflödet till upplösaren.

Läs mer om Stora Enso:s applikation(PDF)