TS-Mätare CMC

MIKROVÅGSMÄTARE, CMC Mikrovågsmätare för mätning av höga koncentrationer av suspenderat material. CMC är en utmärkt givare för kontinuerlig mätning av…

Slamnivåmätare CBX / CBX plus

Helautomatisk. För säker detektering av sedimenterat eller förtjockat slam samt även för mätning av gränsyta i ett flytande medium.

Vattenprovtagare och kylskåp

Cerlic är återförsäljare för Watersams produkter i Sverige. WaterSam®

Nivågivare LT

Nivågivare med dränkbar trycksond i rostfritt stål för mätning i kärl där tryckuttag i botten inte önskas eller är möjligt….

Nivå-/Tryckgivare CKN

Dränkbar kapacitiv givare för nivåmätning och pumpstyrning.

pH-/Redoxmätare pHX/ReX

Flödesmätare för mätning av flöden som funktion av nivån i öppna kanaler.

Susphaltsmätare CTX

Denna susphaltsmätare är lämplig för övervakning och/eller doseringsstyrning av fällningskemikalier. Finns i två varianter för olika mätområden.

Syrehaltsmätare O2X

För mätning och styrning av syrehalt. Utbytbara givare för såväl optisk som elektrokemisk syrehaltsmätning.

Slamhaltsmätare ITX-IL

För mätning av slamhalt i luftningsbassänger och i returslamkanaler.

Susp- Slamhaltsmätare ITX

För mätning av susp och slamhalt i luftningsbassänger och i returslamkanaler.

Centralenhet BB2

Till BB2 Centralenhet kan två valfria givare anslutas.