Företaget

45-årigt svenskt företag

”Cerlic bidrar globalt till att begränsa utsläpp i sjöar, vattendrag och hav, genom att utveckla, tillverka, underhålla och aktivt marknadsföra mät- och styrutrustning som effektiviserar kommunala och industriella processer”

Ända sedan Cerlic Controls AB grundades 1977 har affärsidén varit att tillhandahålla ”on-line” information om viktiga parametrar inom processindustri och avloppsvattenrening. Syftet med det är att kunna styra och reglera processen så att bästa resultat uppnås till lägsta kostnad och minsta möjliga miljöpåverkan. Tillsammans med våra användare har vi utvecklat en enhetlig serie instrument för mätning, larm och styrning av processer i bl. a kommunala avloppsreningsverk, process-, livsmedels-, pappers- och cellulosaindustrier samt värmekraftverk.

Cerlic är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Våra kvalitetsmål är höga och förnyas varje år. Vår ambition är att vara den självklara leverantören av instrument för VA-området och annan processindustri.

Policy hur vi hanterar personuppgifter

Företagets historia:

2022
Nya ägare, Cerlic självständigt igen.

2017
Ceric firar 40 år i branchen

2014
Mikrovågsmätare CMC för höga TS-halter presenteras

2012
Den flexibla Multiserien presenteras

2011
Cerlic introduceras på den franska marknaden

2010
Portabelt slamlod Blanket Tracker

2009
Avtal med Lorentzon & Wettre om global försäljning av koncentrationsmätare till Massa & Pappersindustrin

2008
Slamnivåmätare CBX

2005
Cerlic ingår i Eletta-Gruppen

2002
Instrumentserien BB2 introduceras

1994
Säljbolaget Cerlic Environmental startas i USA

1990
Instrumentserien Black Box Line introduceras

1982
Framgångar på svensk PoC marknad

1981
Cerlics första optiska koncentrationsmätare

1977
Cerlic startas med inriktning på VA-sektorn