Styrning av slamavvattning

För att styra slamavvattningen har två inline slamhaltsmätare ITXIL installerats i strategiska positioner. Båda enheterna används för automatisk reglering av polymerdoseringen in till föravvattnare respektive centrifug. Slamhalten från Cerlic-givaren multipliceras med volymflödet för att få TS-flödet som i sin tur används för att kvota in optimal polymerdosering. Informationen från slamhaltsgivarna används dessutom till manuell styrning av uttaget av överslottsslam.

Läs mer om SCA:s applikation(PDF)