Koncentrationsstyrning efter MC-pumpar

Med inline-givare CTXIL HP mäter du direkt i massaledningen.

En särskilt krävande applikation är koncentrationsreglering efter MC-pumpar. Givaren kan vid behov tas ut ur och monteras tillbaka i röret via en slussventil utan att produktionen behöver stoppas. Inga rörliga delar som kräver underhåll. Typiskt mätområde är 8-12% koncentration vid tryck på ca 10 bar.