Larm vid ökande slamhalt i vit- och grönlut

CTX 20/25 finns i en speciell variant K som har Kalrez® tätningar mot mediet, som används efter vit- och grönluts-klarnare av filter- eller filterstrumptyp, där man har den direkta nyttan av att tidigt upptäcka eventuella hål på filterdukar eller filterstrumpor.

I klarnad grönlut bör slamhalten vara lägre än 50 mg/l för att ge goda mesa egenskaper och normala barlaster i kalkcykeln. Också för vitlut är ett normalt värde på slamhalten lägre än 50 mg/l för att inte orsaka problem med inkruster. I moderna fabriker med hård slutning krävs eventuellt lägre slamhalter.

Givaren CTX20/25K installeras by-pass med utgång på trycksidan av en pump och återföring på sugsidan. Vitluten håller ofta en temperatur på 95-100 °C. Temperaturen i givaren bör inte underskrida 85-90 °C eftersom man vill undvika inkruster i mäthuvudet.

Läs mer om Billeruds applikation(PDF)