Full koll på processen

Process- och applikationskunskap i kombination med robusta mätvärdesgivare ger våra kunder tillförlitlig och kontinuerlig information och fördjupad kunskap om sin process. Vi har lagt stor möda på design och användarvänlighet. Att få samma handhavande med minimalt underhållsbehov för samtliga instrument, var än i processen de används.

Användningsområdena är i huvudsak två:

Vi presenterar här våra produkter baserat på denna indelning. Under avdelningen Applikationer har vi samlat en lång rad exempel på olika användningsområden där Cerlics produkter ger tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar.