Så här används Cerlics produkter

Försäljning av Cerlics instrument till vatten- och avloppsreningsverk, till pappers- och cellulosaindustri samt annan processindustri sker via egna anställda säljare med hög teknisk kompetens. Förutom hjälp med installationer och idrifttagning av instrumenten utbildar vi även driftoperatörer i handhavande och underhåll.

Till vänster hittar du applikationsexempel, beskrivningar av praktiska tillämpningar och användningsområden för våra instrument, uppdelat efter olika användningsområden.

Om du har en applikation som du funderar över, fyll i vårt applikationsformulär så kontaktar vi dig!

Hör gärna av dig om du har frågor eller om något behöver förtydligas!