Övervakning av susphalt inom stålindustri

På Corus Group i Bergen tillverkar man förtennad stålplåt som används till olika typer av förpackningar, till exempel kak- och färgburkar.

Tillverkningsprocessen med valsning och förtenning lämnar rester av olja och järnpartiklar i avloppsvattnet. Cerlics susphaltsmätare CTX 20/50 ser till att halten ligger på normal nivå.

Läs mer om Corus applikation