Ny produkt!

Cerlics centralenhet BB2 är utvecklad för att göra mätning enkel i kommunala och industriella reningsanläggningar.

För att leva upp till olika anläggningsstandarder runt om i världen har vi nu lanserat en 24 VDC version av vår centralenhet BB2.

Centralenheten fungerar precis som tidigare och kan samtidigt hantera givare i valfri kombination för mätning av susp/slamhalt (ITX, ITX-IL, och CTX-LC), syrehaltsmätning (O2X DUO), pH (pHX) och redox (ReX).

För mer information hänvisar vi till:
Länk till Produktblad BB2
Länk till Manual BB2

Posted in

Cerlic