Lanserad!

Ny flexibel mjukvara till MultiTracker.

  • Upp till tre kalibreringskurvor för olika miljöer kan sparas i MultiTracker med Solido, Slamhaltsgivare.
  • Befintlig MultiTracker kan uppgraderas genom datakabeln och programmet TrackerTalk.
  • Den nya mjukvaran, MT 2.3 och TrackerTalk finns att laddas ned på hemsidan, utan kostnad, eller direkt här
    Länk till MT 2.3
    Länk till TrackerTalk
  • Vi hänvisar till sid 38 i den uppdaterade manualen som ger en beskrivning av den nya funktionen och hur den kan användas.
    Länk till Manual MultiTracker
Posted in

Cerlic