Höstmöte 2010

Svensk VA-teknik i forskningens framkant

Fredrik Wangler från Cerlic är med och föreläser på Höstmöte i Lund 17-18 november med tema: Ny Teknik Avloppsvattenrening.

Höstmöte 2010 knyter an till den forskning och det samarbete mellan forskare, reningsverk och VA- förvaltningar som Lunds Tekniska Högskola bedriver. 
Forskningsprogrammet är finansierat av Svenskt Vatten Utveckling.

Läs mer här (PDF-fil) »

Posted in

Cerlic