Givare till Bromma Reningsverk

Stockholm Vatten AB, Bromma reningsverk, skall uppgradera sina syre- och slamhaltsmätare i luftningsbassängerna i
Nockebyanläggningen. Dessa mätare är mycket viktiga för styrningen av biosteget. Cerlic har efter upphandling erhållit beställning på leverans av totalt 42 stycken mätare. Leverans sker under september-oktober 2010.

Posted in

Cerlic