VA-mässan

Tyvärr blev VA-mässan, som alla andra arrangemang, inställd i år. Detta har gjort att vi har förstärkt erfarenheten att personliga möten är så viktiga. Vi hoppas att tiderna förändras så vi kan mötas igen i Jönköping!

Posted in

Cerlic