CBX

Helautomatisk. För säker detektering av sedimenterat eller förtjockat slam samt även för mätning av gränsyta i ett flytande medium.


Dokumentnamn Tillgängliga språk
CBX - Översikt Sverige England
Produktblad CBX / CBX plus, Helautomtisk slamnivåmätare Sverige England USA
Folder om CBX och MultiTracker Sverige England USA
Manual CBX Sverige England
IVL Rapport CBX performance Sverige
Sammanfattning IVL Rapport CBX Sverige England
Serviceblankett Sverige England
Folder Tema Slam Sverige England Frankrike
Beställ här Link Link

Övrig dokumentation, ritningar m.m. finner du i vårt dokumentarkiv.