MultiTracker är en portabel centralenhet som ger dig som användare möjlighet att enkelt byta mellan olika mätparametrar. Givare för mätning av susp/slamhalt, slamnivå och syrehalt med olika kabellängder kan enkelt anslutas till MultiTrackern.

MultiTrackern har en inbyggd loggfunktion i vilken upp till 1000 mätningar kan lagras och via en kabel överföras till en dator. Den indikerar larmnivåer genom ljudsignaler och vibrationer.


Dokumentnamn Tillgängliga språk
Produktöversikt Multi-serien Sverige England
Produktblad MultiTracker Sverige England USA Frankrike
Manual MultiTracker Sverige England
Multitracker mjukvara MT2.3 (HEX-fil) Disk
TrackerTalk 1.00 (EXE-fil) Disk
Länk till mjukvaran för USB-adaptern Link
Serviceblankett Sverige England
Folder om CBX och MultiTracker Sverige England USA
Folder Tema Slam Sverige England Frankrike
Beställ här Link Link

Övrig dokumentation, ritningar m.m. finner du i vårt dokumentarkiv.