Pressrelease – Nya ägare av Cerlic Controls AB

Ända sedan Cerlic Controls AB grundades 1977 har affärsidén varit att tillhandahålla on-line information om viktiga parametrar inom processindustri och avloppsvattenrening. Syftet med det är att kunna styra och reglera processen så att bästa resultat uppnås till lägsta kostnad och minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta tar nu de nya ägarna av Cerlic Controls AB fasta på och utvecklar nya produkter, lösningar och tjänster som blir skalbara, framtidssäkrade och användarvänliga.

Posted in

Cerlic