Nya givare i drift på Bromma reningsverk

Stockholm Vatten AB, Bromma reningsverk, har uppgraderat sina syre- och slamhaltsmätare i luftningsbassängerna i Nockebyanläggningen.

Dessa mätare är mycket viktiga för styrningen av biosteget. Cerlic Controls AB har monterat och idrifttagit 30 st syrehaltsmätare och 12 st slamhaltsmätare.

Posted in

Cerlic