Känd avsändare flygfrakt

Som en följd av händelserna i USA i september 2001 tillkom gemensamma bestämmelser inom EU för flygfrakt.

Transportstyrelsen utfärdar godkännande enligt EU:s förordning nr 300/2008. Ett sådant godkännande innebär att man som känd avsändare vidtar vissa säkerhetsåtgärder vid hantering av gods som skall transporteras med flyg. Detta gör att frakten kan hanteras enligt ettförenklat förfarande av den som ombesörjer flygfrakten.

Cerlic har gjort erforderliga förändringar, bl.a. i produktionen, utbildat berörd personal och infört regler för besök inom vår fastighet. Vi har fått vårt godkännande och detta är registrerat inom EU och är gällande i fem år. Därefter görs en ny certifiering.

Förhoppningsvis har ni som tar emot gods också en fördel av att vi är godkända.

I Arkiv/Dokumentarkiv under Certifikat finner ni vårt godkännande.

Pall
Posted in

Cerlic