Cerlic lanserar nytt portabelt slamlod

Blanket Tracker är en bärbar optisk mätare för att mäta djup och halten suspenderat material i vatten i sedimenteringsbassänger, förtjockare, luftningsbassänger, osv, i vatten- och reningsverk, liksom i andra anläggningar.

Posted in

Cerlic