Cerlic i Australien
Vår återförsäljare i Australien, Control Components ställde ut och visade Cerlics program på OZWATER´14 mässan i Maj 2014.

Över 200 utställare, nationella och internationella, deltog på denna stora mässa i Brisbane, Australien.Från vänster Ben Metman, Control Components, Carlo Gorissen, återförsäljare från Nya Zeeland, Peter Metman, Control Components och Jennie Björk, Cerlic Controls.

Intresset var stort bland besökarna och gav Control Components många nya kontakter att följa upp.
Speciellt fokus ägnades åt vår Automatiska Slamnivåmätare CBX, se här en demo-film på Youtube.

Posted in

Cerlic