Cerlic är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Cerlic är också anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.


Dokumentnamn Tillgängliga språk
Certifikat ISO 9001 och ISO 14001 England
EG Försäkran om överensstämmelse Sverige England
ESD Certifikat England
Certifikat FTI Sverige England
Miljöpolicy England
Policy - Behandling av personuppgifter Sverige England

Övrig dokumentation, ritningar m.m. finner du i vårt dokumentarkiv.