solido

Solido mäter kontinuerligt slamhalt i luftningsbassänger i vatten- och reningsverk men även i andra applikationer.
Givaren ansluts enkelt till vår portabla centralenhet – MultiTracker med plug and play kontakt.


Dokumentnamn Tillgängliga språk
Produktöversikt Multiserien Sverige England
Produktblad Multi Solido Sverige England
Serviceblankett Sverige England
Folder Tema Slam Sverige England Frankrike
Beställ här Link Link

Övrig dokumentation, ritningar m.m. finner du i vårt dokumentarkiv.