oxy

Oxyduo för kontinuerlig mätning av syrehalt bl.a. i luftningsbassänger i reningsverk samt i andra applikationer. Den optiska cellen klarar närvaro av svavelväte.

Givaren ansluts enkelt till vår portabla centralenhet – MultiTracker med plug and play kontakt.


Dokumentnamn Tillgängliga språk
Produktöversikt Multiserien Sverige England
Produktblad Multi Oxyduo Sverige England
Serviceblankett Sverige England
Beställ här Link Link

Övrig dokumentation, ritningar m.m. finner du i vårt dokumentarkiv.