blanko

Blanko mäter kontinuerligt slamnivå i sedimentering och förtjockare mm i reningsverk och även i industriapplikationer.

Du mäter snabbt och enkelt fluff- och slamnivå och får en grafisk presentation av resultatet. All data sparas i en logg som enkelt via en USB-kabel överförs till en dator.
Blanko används tillsammans med vår portabla centralenhet MultiTracker.


Dokumentnamn Tillgängliga språk
Produktöversikt Multiserien Sverige England
Produktblad Multi Blanko Sverige England
Serviceblankett Sverige England
Folder Tema Slam Sverige England Frankrike
Beställ här Link Link

Övrig dokumentation, ritningar m.m. finner du i vårt dokumentarkiv.